Government Entity Direct Services LGBTQ+ Services Indirect Services Law Enforcement Eurasia Foundation Freedom Collaborative

Kinokonekta ang mga biktima at survivor sa suporta at mga serbisyo sa buong mundo.

Ang Global Modern Slavery Directory (Direktoryo ng Modernong Pang-aalipin sa Buong Mundo) na pinamamahalaan ng Polaris ay isang interaktibo at searchable na mapa at database ng mga organisasyon at ahensiya sa buong mundo na tumutugon sa isyu ng modernong pang-aalipin at human trafficking.

May mga tanong tungkol sa kung paano gamitin ang GMSD at gusto ng step by step na direksiyon? Pakitingnan ang aming FAQ page.

Para sa higit pang impormasyon at pamantayan sa pagpapabilang, pakirebyu ang GMSD – Service Provider Guidelines and Expectations document. Nagsagawa ang GMSD ng mga makatwirang hakbang para i-verify na ang bawat organisasyon ay nakatugon sa pamantayan sa pagpapabilang; gayumpaman, hindi responsable ang GMSD para sa katumpakan ng impormasyon na nilalaman ng site na ito. Matatagpuan ang higit pang impormasyon sa pagpapabilang sa GMSD sa aming Tungkol sa Amin.

Kung naghahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa mga organisasyon sa Estados Unidos, pakipuntahan ang National Referral Directory ng U.S. National Human Trafficking Hotline.

Loading Map...

This site is registered on wpml.org as a development site.