Government Entity Direct Services LGBTQ+ Services Indirect Services Law Enforcement Eurasia Foundation Freedom Collaborative

Mga Miyembro

Layunin ng GMSD na maging biswal na representasyon ng global anti-trafficking safety net, na naglilista ng mga organisasyon na nagbibigay ng mga direktang serbisyo, pati na rin ang mga nagbibigay ng di-direktang serbisyo, tulad ng pananaliksik at training. Nilalayon naming ipabilang ang mga NGO, CSO, multilateral institution, government stakeholder, at law enforcement agency na nagsisikap kalabanin ang modernong pang-aalipin pati na rin ang mga organisasyong tumutulong sa mga biktima ng trafficking habang tinutugunan ang mga kaugnay na isyu, tulad ng pananamantala sa manggagawa, proteksiyon ng mga bata, o karahasan sa tahanan.

Kung isa kayong organisasyon na gustong mailista sa Global Modern Slavery Directory, pakisagutan ang Form ng Aplikasyon.

Kung kabilang na ang organisasyon ninyo sa Global Modern Slavery Directory ngunit gustong i-update ang naka-display na impormasyon, mangyaring mag-request ng update form o padalhan kami ng email sa global@polarisproject.org.

Para matuto pa tungkol sa Polaris, puntahan ang www.polarisproject.org.

This site is registered on wpml.org as a development site.